پرسش و پاسخ

در این قسمت به پاسخگویی به برخی از سوالات متداول که ممکن است برای شما پیش بیاید می پردازیم.

آیا طراحی و ساخت ماشین آلات مترو در انحصار این شرکت است یا توسط شرکتهای خارجی صورت می گیرد؟

کلیه مراحل طراحی و ساخت ماشین آلات مترو در انحصار این شرکت بوده و توسط بخش تحقیق و توسعه صورت می گیرد.