پرسش و پاسخ

در این قسمت به پاسخگویی به برخی از سوالات متداول که ممکن است برای شما پیش بیاید می پردازیم.

آیا دامنه تولیدات و محصولات شرکت فقط محدود به ماشین آلات موجود و معرفی شده در سایت می باشد؟

توانمندی ماشین سازی مترو به نحوی است که همواره قابلیت طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی، معدنی و عمرانی بنا به خواست و سلیقه مشتری را داشته و بر این اساس حتی می تواند محصولی خارج از دایره تولیدات اصلی خود تولید نماید.