پرسش و پاسخ

در این قسمت به پاسخگویی به برخی از سوالات متداول که ممکن است برای شما پیش بیاید می پردازیم.

آیا تغییرات مورد نظر مشتری در یک محصول قابل اعمال است؟

بله. مترو به کیفیت طراحی و کارکرد محصولات خود ایمان دارد، ولی از آنجایی که تامین نیاز و رضایت مشتری هدف اصلی شرکت است، این امکان ایجاد شده که بنا به سلیقه و خواست مشتری در خود محصول نهایی نیز تغییراتی اعمال شود.