پرسش و پاسخ

در این قسمت به پاسخگویی به برخی از سوالات متداول که ممکن است برای شما پیش بیاید می پردازیم.

آیا ماشین سازی مترو به خارج از کشور نیز صادرات دارد؟

بله. ماشین سازی مترو صادرات محصولات خود را از سال 1384 به کشورهای همسایه آغاز کرده است.