پرسش و پاسخ

در این قسمت به پاسخگویی به برخی از سوالات متداول که ممکن است برای شما پیش بیاید می پردازیم.

نصب و راه اندازی محصولات ماشین سازی مترو به چه طریقی است؟

ماشین سازی مترو موظف است ظرف حداکثر 24 ساعت پس از تحویل محصول به مشتری، تیم فنی خود را جهت نصب و راه اندازی اعزام نماید.