پرسش و پاسخ

در این قسمت به پاسخگویی به برخی از سوالات متداول که ممکن است برای شما پیش بیاید می پردازیم.

آیا می توانم ساعت کاری شرکت را در اختیار داشته باشم؟

ساعت کاری ماشین سازی مترو، به غیر از روزهای تعطیل، بصورت پیوسته از ساعت 18- 8 می باشد.