پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی

ماشین سازی مترو از کلیه انبوه سازان و شرکت های ساختمانی و عمرانی دعوت به عمل می آورد با حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی از جدیدترین محصولات این شرکت بازدید نمایند.

تاریخ برگزاری : 26 - 22 اردیبهشت ماه 89
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
ساعات بازدید : 21:00 - 15:00

تاریخ ارسال: دوشنبه 20 ارديبهشت 1389