تماس با ما

کارخانه : ایران، تبریز، جاده آذر شهر، روبروی پادگان شهید قاضی، کوی صنعتی شهید قاضی طباطبایی

تلفن : 32447325 41 98+

فاکس : 32447958 41 98+

تلفن واحد فروش : 32447959 41 98+

تماس با مدیریت فروش : 9144357234 98+

کد پستی : 5355111111

صندوق پستی : 1159-53555

:: برای تماس سریع از این فرم استفاده کنید

بخش مورد نظر :
شرکت/سازمان/موسسه : نام و نام خانوادگی :
سمت : کشور :
تلفن تماس : شهر :
فاکس : آدرس :
کد پستی : پست الکترونیکی :
فایل پیوست :
پیغام شما :
ارسال