ارسال پیشنهادات و انتقادات

فرم زير منعكس كننده نظرات، پيشنهادات و يا انتقادات شما از نحوه ارايه ي خدمات و فعاليت هاي شركت و يا در مورد سايت مي باشد.

با تكميل و ارسال فرم ما را در ارايه خدمات بهتر و مطلوب تر ياري نماييد.

شرکت/سازمان/موسسه : نام و نام خانوادگی :
سمت : کشور :
تلفن تماس : شهر :
فاکس : آدرس :
کد پستی : پست الکترونیکی :
فایل پیوست :
نظر، پیشنهاد یا انتقاد موضوع :
پیغام شما :
بله تمایل به دریافت پاسخ :
ارسال