درخواست نمایندگی

ماشین سازی مترو به منظور توسعه فعالیت و خدمات خود در سراسر کشور و خارج از ایران نمایندگی فعال می پذیرد.


شرایط اخذ نمایندگی:

نمایندگی ماشین سازی مترو تنها به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد.

این نمایندگی در ابتدا بصورت موقت و سه ماهه خواهد بود.

پس از بررسی میزان فروش و نحوه فعالیت نماینده، نسبت به ادامه همکاری تصمیم گرفته خواهد شد.

در صورت مساعدت نظر مترو در مورد آن واحد نمایندگی، اخذ مجوز دائمی امکان پذیر خواهد بود و نام عامل فروش و نشانی آن در محل مربوطه در وب سایت شرکت درج خواهد گردید.

نام شرکت : نام و نام خانوادگی فرد مسئول :
شماره ثبت : نام و نام خانوادگی مدیر عامل :
تاریخ تاسیس : زمینه فعالیت اصلی :
کشور : تعداد پرسنل شرکت :
شهر : استان :
پست الکترونیکی : آدرس پستی :
تلفن تماس : آدرس وب سایت :
کد پستی : فاکس :
فایل پیوست : صندوق پستی :
آیا برنامه تبلیغاتی خاصی برای معرفی محصولات ما دارید؟
آیا نمایندگی فروش محصول خاصی را دارید؟
سایر توضیحات:
در صورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی میتوانید ارائه دهید؟
ارسال