خدمات پس از فروش

ماشین سازی مترو طرح ریزی محصولات خود را بگونه ای انجام داده است که نیاز به تعمیرات بعدی در حداقل موارد انجام گیرد و علاوه بر آن همیشه و در همه حال ارتباط خود را با مشتریان حفظ می کند و ایجاد اطمینان دائمی استفاده کنندگان از خطوط و تجهیزات را به عنوان هدف اساسی شرکت خود قرار داده است و در این زمینه تمامی محصولات را به دو روش ضمانت می نماید:


1- ضمانت و تعویض قطعات رایگان

کلیه خطوط و تجهیزات تولیدی، حداقل به مدت 1 سال تحت تضمین کامل ماشین سازی مترو می باشد.

در صورت بروز هر نوع ایراد احتمالی، تیم فنی شرکت بلافاصله پس از درخواست مشتری جهت رفع آن اقدام نموده و این اقدامات بنا به تشخیص کارشناس فنی به صورت رایگان خواهد بود.

لازم به ذکر است که در صورت نیاز و توافق مشتری، مدت زمان ضمانت به هر میزان قابل افزایش می باشد.


2- ضمانت تامین قطعات

کلیه قطعات خطوط و تجهیزات تحویلی به مشتریان دارای کد اختصاصی و مدارک فنی می باشند و سوابق ذیربط به صورت دائمی در شرکت نگهداری می گردند و با توجه به مشخصات بکار رفته در محصولات، ماشین سازی مترو تضمین می نماید که به مدت 5 سال هر یک از قطعات مورد نیاز مشتریان را تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.


در مورد خدمات پس از فروش محصولات به خارج از ایران، در صورت تمایل مشتری تمهیدات ویژه ای در قرارداد منظور می گردد تا کلیه خدمات بر عهده ماشین سازی مترو باشد.

در غیر اینصورت، به هنگام بروز هر نوع مشکل و نقص فنی احتمالی، هزینه اعزام کارشناس بر عهده خریدار می باشد.