بچینگ پلانت پرتابل
بچینگ پلانت پرتابل

شرایط فروش نقدی و لیزینگی محصولات شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو)

قیمت فروش نقدی (ریال) تخفیف نقدی (ریال) قیمت فروش غیر نقدی (ریال) کد محصول نام محصول ردیف
تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید M1929D کمپرسی 6 چرخ 1
تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید M1929C باری 6 چرخ 2
تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید M1929C
باری 6 چرخ
( حمل مواد نفتی)
3
تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید M5.2
کامیونت 6 چرخ
( کلیه کار بریها)
4
تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید M2631
کامیون 10 چرخ
( کمپرسی )
5
تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید M2631
کامیون 10 چرخ
( باری )
6
تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید M2631
کامیون 10 چرخ
( میکسر و بو نکر )
7
تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید M2631
کامیون 10 چرخ
( پمپ انتقال بتن )
8
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید M3840 کامیون 12 چرخ 9

درصورت درخواست اتاق و تراک میکسر، قیمت اتاق و تراک میکسر به مبلغ پیش پرداخت اضافه می گردد.

محل تحویل خودرو درب کارخانه واقع در جلفای آذربایجان شرقی می باشد.

شرکت ارس خودرو دیزل محق خواهد بود، در صورت تکمیل ظرفیت نسبت به توقف ثبت نام اقدام نماید.


تاریخ آخرین ویرایش :1391/08/30