ثبت رکورد جهانی بتن ریزی بنام شرکت پدیده شاندیز

به نقل از روزنامه جام جم مورخ 91/03/08 صفحه 18
همزمان با سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور استاندار و معاونین استان خراسان رضوی، مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی، رئیس انبوه سازان ایران و مدیر عامل مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و اعضاء هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن، ساختمان و بتن ایران رکورد جهانی بتن ریزی در اجرای پروژه بزرگ مرکز تعطبلات، سرگرمی و خرید پدیده در شهر شاندیز اتفاق افتاد که طی آن در مدت 18 ساعت 15888 متر مکعب بتن ریزی صورت گرفت.
ثبت این رکورد با استفاده از تجهیزات ساخته شده در داخل کشور و بهره گیری از تجربیات و کار مهندسین ماشین سازی مترو بوقوع پیوسته است که این مهم باعث افتخار ماشین سازی مترو، مدیریت و کارکنان آن گردیده است.
تاریخ ارسال: پنجشنبه 11 خرداد 1391