استاندارد ISO 9001

به لطف خداوند متعال و باتلاش و همت پرسنل، مدیران و مدیریت هوشمندانه مدیر محترم عامل، شرکت ماشین سازی مترو موفق به اخذ گواهینامه 9001 ISO در سال 1392 گردید.


اخذ گواهینامه 9001 ISO