تجهیزات دانه بندی شن و ماسه

ماشین سازی مترو می تواند کلیه تجهیزات ماسه شویی (دانه بندی شن و ماسه) را بر اساس آنچه شما نیازمند آن هستید طراحی و تولید نماید.

تخصص و تجربه ما، قابلیت شما را در تولید انواع شن و ماسه فراهم می آورد.

این شرکت نهایت تلاش خود را بکار می گیرد تا بتواند رضایت مشتریان را جلب کند و در این راه:

  • قبل از هر اقدامی به شرایط و نیاز مشتریان می پردازد.
  • با توجه به الزامات موجود اقدام به طراحی صنعتی تجهیزات می نماید.
  • تمامی نقشه های فنی تهیه شده را بر اساس دانش روز، بازنگری می کند.
  • مرغوبترین قطعات و مواد مورد نیاز را تدارک می بیند.
  • بهترین شریط تولید را برنامه ریزی می نماید.
  • کلیه مراحل تولید را بصورت دقیق و منظم کنترل می کند.
  • بدون تائید نهایی هیچ دستگاهی را به مشتری تحویل نمی دهد و به خود می بالد که همیشه در کنار مشتریان خود باقی می ماند.

بنابراین، می تواند به کیفیت محصولات خود افتخار کند.

تجهیزات ماسه شویی مترو در کمترین مساحت قابل نصب است و کمترین انرژی را بکار می گیرد تا بیشترین ظرفیت تولید را با بهترین محصول تهیه کند زیرا به شرایط مختلف معدنی و محیطی مشتریان از قبل آگاهی داشته است.

این تجهیزات در دو گونه معمول نصب و راه اندازی می شوند.

الف: در سطح زمین (در این حالت محصول تولیدی با استفاده از نوار نقاله به محل دپو انتقال داده می شود)

ب: در ارتفاع (در این حالت برای کاهش هزینه استفاده از نوار نقاله جهت دپو محصول حذف می شود)