پیوینگ (بلوک، جدول، سنگ فرش)

دستگاه پیوینگ یا همان دستگاه بلوک زن یا جدول زن دستگاهی است تمام اتوماتیک که جهت تولید انواع بلوک سقفی و دیواری،انواع جدول و سنگ فرش مورد استفاده قرار می گیرد.این دستگاه در مدل و ظرفیت های مختلف بصورت تک پاکته یا دو پاکته و همچنین بر اساس میزان تولید محصول تیپ بندی می شوند.